Het Archeologie Bureau

U bevindt zich: Home

Het Archeologie Bureau is een jong adviesbureau met een jarenlange ervaring in het ondersteunen van (semi)overheden, project- en vastgoedontwikkelaars, particulieren en belangengroeperingen daar waar het (cultuurhistorisch) erfgoed, planvorming en ruimtelijke ordening elkaar raken. 

Het Archeologie Bureau is een onafhankelijk adviesbureau voor de archeologische en cultuurhistorische monumentenzorg. Met oog voor het cultuurhistorisch perspectief wil Het Archeologie Bureau complexe en uitdagende projecten voorzien van een oplossingsgerichte bijdrage. Bij de advisering wordt dan ook ten allen tijde rekening gehouden met de proportionaliteit tussen de bestaande en verwachte verstoring, de informatiewaarde, de vereiste onderzoeksinspanning en het waarborgen van deze onderzoeken in het publiek belang.

Onafhankelijkheid, transparantie, integriteit en kwaliteit en verantwoording en informatievoorziening aan het publiek gelden voor Het Archeologie Bureau als het grootste goed.

Het Archeologie Bureau staat voor: 
(c) Disclaimer (2014) en privacy beleid (2018)