Diensten / Producten


Het Archeologie Bureau kan ten aanzien van het cultuurhistorisch erfgoed diverse diensten en producten aanbieden. 

U kunt onder andere bij ons terecht voor:   

Beleidsontwikkeling en beleidsondersteuning ten aanzien van: 
- het erfgoedbeleid (beleidsnota’s, beleids- en waardenkaarten: opstellen en/of up-to-date houden); 
- behoud, beheer en onderhoud van cultuurhistorische erfgoedobjecten; 
- erfgoedplanning en -ontwikkeling. 

Beoordeling van rapporten, programma’s van eisen, plannen van aanpak, offertes, omgevingsvergunning-aanvragen, bestemmingsplanparagrafen, etc

Opstellen van bureauonderzoeken / quickscans, programma’s van eisen, second opinions, etc

Project- en procesmanagement en directievoering/toezicht voor alle soorten archeologisch onderzoek. 

Aanbestedingsprocedures en contractmanagement. 

(tijdelijk) Inhuur en/of detachering binnen het erfgoed-veld. 

Publieksactiviteiten en communicatieve middelen: 
- organisatie en begeleiding van een open dag bij een onderzoekslocatie; 
- informatiefolders; 
- erfgoed tijdschrift (van uw gemeente of van een bijzonder object of onderzoek); 
- erfgoed website

Cursussen en trainingen: 
- basiscursus archeologie;  
- basiscursus veldarcheologie voor beleidsmedewerkers. 

Mocht u uw gewenste dienst of product niet terugvinden in bovenstaande lijst, neem dan vrijblijvend contact op. Uw erfgoed probleem is onze uitdaging.