Projecten

Verstoringskaarten Kaarten waarbij verstoorde gebieden (ontgrondingen,  inzichtelijk gebracht worden, zijn essentieel voor het onderbouwd aanwijzen van waardevolle archeologische zones en dus ook voor een een gedegen archeologiebeleid. Echter niet altijd worden de juiste methodes ingezet of de goede analyses gemaakt. 

Het Archeologie Bureau heeft het principe 'verstoringskaarten in de archeologie' kritisch geëvalueerd. 

Breuken Beleven De geologische breuken in de ondergrond van Noord-Brabant waren eeuwenlang bepalend voor de inrichting van het landschap. Zo vormde de Peelrandbreuk tot in de vorige eeuw een moeilijk te overschrijden barrière. De breuken zijn nog steeds in beweging. Soms met een schok, zoals de aardbeving bij Roermond in 1992, maar overwegend langzaam. De breuken zijn er wel maar je ervaart ze nauwelijks. Ze zijn niet verdwenen, maar uit beeld.
In de gemeente Gemert-Bakel liggen legio aanleidingen om het verhaal van het breukenlandschap te vertellen. Vandaar dat begin 2014 een aantal organisaties het initiatief heeft genomen om het project 'Breuken Beleven' te starten om zo de ‘spraakmakende plekken’ te versterken en met elkaar te verbinden.

Het Archeologie Bureau is in opdracht van de gemeente Gemert Bakel bij dit project betrokken.

LBK conference 2014 The First Archaeological Conference.
Het First Euregional Archaeological Conference had als thema 'de eerste landbouwers in de euregio Maas-Rijn'. De conferentie wilde een overzicht geven van de huidige kennis en wenste nieuw, innovatief en vernieuwend onderzoek te stimuleren. Integraliteit en grensoverschrijdend zijn tijdens het congres kernbegrippen. 

De conferentie is georganiseerd door de Archeologische Vereniging Limburg (AVL) in samenwerking met diverse partners in binnen- en buitenland zoals de Provincie Limburg, het RMO, KU Leuven, Université de Liège, LVR Amt für Bodendenkmahlplege im Rheinland, Service Publique de Wallonie, SAAL, Museum Het Domein, de gemeente Sittard-Geleen, Maastricht, Riemst, Leiden universiteit, enz.

Het Archeologiebureau was mede verantwoordelijk voor de projectorganisatie, communicatie, deelnemerswerving en alle gepubliceerde media.