Over onsHet Archeologie Bureau is in 2014 opgericht door Lic. Anneleen Van de Water. Als universitair geschoold veld- en beleidsarcheoloog heeft Anneleen ruime kennis opgebouwd van nagenoeg alle facetten van de archeologische monumentenzorg: uitvoeren van archeologisch veldwerk, rapportages voorbereiden, advisering, beleidsontwikkeling, projectmanagement, aanbestedingen, enz. Alles is reeds aan bod gekomen.

Anneleen heeft gedurende de afgelopen 15 jaar bij zowel archeologische onderzoeksbureaus gewerkt, als bij alle bestuurslagen, een grote infrastructuur-initiator en een landschap beherende organisatie. Door die verschillende werkgevers is er een ruime ervaring opgebouwd van de bestuurlijke overheden (bevoegd gezag), alsook met het projectmatig werken zoals noodzakelijk is in het kader van grote GWW-projecten, als met de praktijk en de uitvoering van archeologische onderzoeken.

Daarnaast is zij door de verscheidenheid aan werkgevers bekend met de diverse spelers die met archeologie geconfronteerd worden en dus ook met de ‘problemen’ (uitdagingen) die door die confrontatie kunnen ontstaan. Daarnaast is zij actief binnen archeologisch vakwereld als voorzitter van de NVvA (Nederlandse Vereniging van Archeologen). 

 

In alle werkzaamheden wordt Anneleen onder andere gedreven door het idee van de landschapsarcheologie / geo-archeologie en het vertellen van het verhaal. Immers, wat is de waarde van cultuurhistorische resten zonder het verhaal van de plek waar het zich in bevindt.

Meer details over Anneleens werkverleden: curriculum vitae.