Kwaliteit

U bevindt zich: Home > Kwaliteit


Het Archeologie Bureau staat voor een hoogwaardige kwaliteit van onderzoek en advisering door de inzet van zeer ervaren en deskundige medewerkers. Medewerkers van het Het Archeologie Bureau beschikken over een uitgebreide regio-specifieke kennis waardoor archeologisch onderzoek adequaat uitgevoerd kan worden en waardoor op regionale ontwikkelingen geanticipeerd kan worden.

De kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) vormt de basis van al onze onderzoeken en adviezen, waarbij we steeds meer doen dan noodzakelijk en daarbij verder proberen te gaan dan de minimumeisen van de KNA. Alle producten en diensten van Het Archeologie Bureau komen dan ook tot stand door of onder supervisie van een senior (beleids)archeoloog. 

Al onze adviezen en werkzaamheden zijn het resultaat van maatwerk en steeds gericht op uw vraag en uw situatie.