Disclaimer

U bevindt zich: Home > Disclaimer


Copyright 

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Het Archeologie Bureau. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Het Archeologie Bureau is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiĆ«ren. 

Aansprakelijkheid 

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Het Archeologie Bureau niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Het Archeologie Bureau aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of (on)bereikbaarheid van de site.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Het Archeologie Bureau geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.